FPA har publicerat webbsidor på skoltsamiska

FPA har publicerat webbsidor på skoltsamiska på kela.fi. På FPA:s webbplats finns nu information om FPA:s förmåner och tjänster på de tre samiska språk som talas i Finland: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Webbsidorna på samiska är en del av de utvecklingsåtgärder vid FPA som grundar sig på den samiska språklagen.

FPA har publicerat webbsidor på skoltsamiska. Till innehållet motsvarar sidorna de tidigare publicerade sidorna på nordsamiska och enaresamiska. De samiskspråkiga webbsidorna innehåller basinformation om de förmåner och tjänster som FPA tillhandahåller. Nu då sidorna på skoltsamiska har publicerats finns det sammanlagt 200 sidor på samiska på kela.fi. Det här gör webbplatsen till en av de mest omfattande myndighetssidorna på samiska.

Kela.fi-sidorna på samiska fungerar som ett stöd för dem som sköter sina ärenden på samiska i FPA:s olika tjänster. Förutom webbsidorna publicerar FPA broschyrer, ansökningsblanketter och aktualitetsmeddelanden på alla samiska språk som talas i Finland. Servicen på samiska vid FPA grundar sig på den samiska språklagen som garanterar samerna rätt att sköta sina ärenden hos myndigheter på sitt modersmål.

Arbetet med webbsidorna på samiska har varit en stor utmaning för FPA och de samiska språkarbetarna. Skoltsamiskan är ett hotat minoritetsspråk och den nuvarande rättstavningen har etablerats först under de senaste årtiondena. Därmed finns det inte heller alltid terminologi för alla samhälleliga ämnesområden. Kela.fi-sidorna på samiska främjar för sin del också utvecklingen och etableringen av fackterminologi på samiska inom social- och hälsovårdssektorn.

Enligt översättaren Tiina Sanila-Aikio har det varit intressant att få ta del av den terminologi som används vid FPA.

– Vi har tillsammans med övriga språkarbetare och den skoltsamiska språksektionen försökt hitta termer och formuleringar som så exakt som möjligt motsvarar de finska utan att ändå glömma skoltsamiskans egen karaktär. Genom samarbete har vi klarat av det här stora arbetet.

Utgångspunkten för utvecklandet av de samiskspråkiga tjänsterna och kommunikationen är samiskspråkiga kunders språkliga rättigheter och specialbehov. FPA:s tjänster och kommunikation på samiska utvecklas i samarbete med sametinget i Finland.

Besök FPA:s webbsidor på skoltsamiska.

Närmare information

  • Arja Jomppanen, planeringsspecialist, FPA, fornamn.efternamn@fpa.fi
  • Annamari Kosonen, kommunikationsspecialist, FPA, fornamn.efternamn@fpa.fi