FPA har skickat en automatisk betalningspåminnelse om obetald hälsovårdsavgift till cirka 44 000 studerande

Betalningspåminnelsen skickades till högskolestuderande som har anmält sig som närvarande senast 30.9.2021 men som inte har betalat hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen.

Förfallodagen för hälsovårdsavgiften var 30.9.2021 för de högskolestuderande som anmält sig som närvarande för höstterminen senast 30.9.2021. Cirka 227 000 studerande betalade avgiften senast på förfallodagen.

Cirka 44 000 studerande har fortfarande inte betalat avgiften. Till dessa studerande har FPA skickat en betalningspåminnelse i vilken även ingår en lagstadgad fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om en studerande har betalat avgiften efter förfallodagen skickar FPA en betalningsuppmaning som enbart gäller dröjsmålsavgiften.

Avgiften kan kvittas mot studiepenningen för december.

Det lönar sig för de studerande som nu får en betalningspåminnelse att betala hälsovårdsavgiften så fort som möjligt.

Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att han eller hon fått betalningspåminnelsen kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot, dvs. dras av från, den studerandes studiepenning utan hans eller hennes samtycke. Om förfallodagen för avgiften var 30.9.2021 kvittar FPA avgifterna mot den studerandes studiepenning för december. På den studerandes begäran kan avgiften också kvittas mot en annan förmån som FPA betalar.

Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Läs mer