FPA häver avtal om krävande medicinsk rehabilitering med Vastaamo

FPA häver sina gällande avtal om krävande medicinsk rehabilitering med Psykoterapiakeskus Vastaamos verksamhetsställen i Åbo, Tammerfors, Seinäjoki, Jyväskylä och Tavastehus från och med 1.4.2021.

FPA har gjort en granskning som visar att en del av Vastaamos terapeuter inte uppfyller de villkor som ställs på terapeuterna i upphandlingen av individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Psykoterapiakeskus Vastaamo är en av FPA:s serviceproducenter och har sedan år 2015 tillhandahållit krävande medicinsk rehabilitering som ersätts av FPA.

De serviceproducenter som tillhandahåller krävande medicinsk rehabilitering ska namnge terapeuter som uppfyller de krav som ställs i avtalet om individuell terapi. Psykoterapiakeskus Vastaamo namngav i en del av sina avtal terapeuter som inte uppfyller de krav som ställdes i FPA:s upphandlingsförfarande.

Hävandet av avtalen inverkar på ungefär hundra klienters pågående terapier. FPA kontaktar de här klienterna.

– Framför allt med tanke på klienterna är det tråkigt att avtalen hävs. Om en kund av denna anledning är tvungen att byta terapeut, tillämpas en övergångstid för att det ska vara möjligt att hitta en ny terapeut. Vi gör vårt yttersta för att terapierna ska kunna fortsätta utan avbrott, säger gruppchef Susanna Bruun vid FPA.

FPA har granskat om kraven på Vastaamos terapeuter uppfylls i enlighet med de övriga gällande avtalen och konstaterat att allting är i sin ordning på den punkten.

Hävningen av avtalen har inget med dataintrånget hos Vastaamo att göra. Hävningen av avtalen inverkar inte på genomförandet av terapi för de klienter som får rehabiliterande psykoterapi.