FPA kan driva in skulder ur skatteåterbäring

FPA kan be utsökningsmyndigheten utmäta kundens skatteåterbäring.

FPA driver in skulder genom utmätning av skatteåterbäring. Detta gäller skulder som uppstått till följd av återkrav av förmåner, studielån som är föremål för indrivning hos FPA samt underhållsbidragsskulder.

FPA kan be utsökningsmyndigheten utmäta skatteåterbäringen ifall kunden inte har kommit överens med FPA om betalning av skulden, eller inte har följt den avbetalningsplan som han eller hon gjort upp med FPA. Skatteåterbäring utmäts inte hos kunder som har betalat studielånet eller den förmån som återkrävs enligt avbetalningsplanen. Däremot utmäts skatteåterbäring hos kunder som betalar underhållsbidragsskuld genom delbetalningar.

FPA skickar inga separata meddelanden eller betalningsuppmaningar till kunden. Innan skatteåterbäringen utmäts skickar utsökningsmyndigheten emellertid ett meddelande om att ärendet har inletts och en betalningsuppmaning. Om kunden betalar hela skulden efter att ha fått en betalningsuppmaningen om återkrav av förmåner eller studielån, utmäts inte dessa skulder ur skatteåterbäringen och ingen anteckning görs i utsökningsregisterintyget.

Indrivning är en lagstadgad skyldighet för FPA. I slutet av år 2017 hade FPA cirka 122 miljoner euro i felaktigt utbetalda förmåner, cirka 122 miljoner i studielån och 194 miljoner euro i underhållsbidragsskulder att driva in.

Läs mer: www.fpa.fi/indrivning