FPA konkurrensutsätter taxitjänsterna på nytt i landskapen Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Lappland

Leverantörer som är intresserade av upphandlingen ombes delta i en marknadskartläggning

FPA förbereder upphandlingar där man söker en serviceproducent eller serviceproducenter för att sköta de taxiresor som ersätts av FPA i landskapen Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Lappland. Upphandlingarna genomförs som koncessioner landskapsvis. Det är fråga om en helhetsservice som omfattar beställning av taxiresor, samordning och förmedling av resor, ordnande och övervakning av transporttjänster samt betalningsrörelse och rapportering. Betalningsrörelsen genomförs med hjälp av FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande.

Upphandlingshelheterna motsvarar i stor utsträckning FPA:s tidigare upphandlingar för vilka meddelanden om upphandling och anbudsförfrågningar publicerades 16.1.2018. Upphandlingsbesluten gällande dessa upphävdes av marknadsdomstolen 1.11.2019.

Leverantörer som är intresserade av upphandlingen ombes delta i en marknadskartläggning vars syfte är att få svar på olika frågor i anslutning till den aktuella upphandlingen.

Leverantören deltar i marknadskartläggningen genom att meddela företagets officiella namn och kontaktpersonens e-postadress till svmatkat.hankintapalvelut@kela.fi senast torsdag 16.1.2020. Under vecka 3 skickar FPA per e-post närmare information om upphandlingen samt frågor till alla som anmält sig.

Leverantören måste inte delta i kartläggningen för att få delta i upphandlingen och leverantören förbinder sig inte heller att delta i upphandlingen genom att delta i kartläggningen. De som deltar i marknadskartläggningen har inte rätt att få ersättning för det arbete som kartläggningen medför.

De uppgifter som ges i samband med kartläggningen behandlas konfidentiellt.