FPA-serviceställen i Kråkkärret i Åbo har flyttat


Besöksadressen och öppettiderna för serviceställen i Kråkkärret ändrades 4.9.2017.

Kunder betjänas nu i köpcentret Skanssi, adress Skansgatan 10. Den nya serviceställen betjänar med tidsbokning på vardagar men utan tidsbokning från måndag till onsdag kl. 11–16 och torsdagar kl. 12–16.

Serviceställen finns på andra våningen i köpcentret i anslutning till samservicestället Monitori. Samservicestället är normalt öppet till kl. 18 och det betjänar också FPA:s kunder.

Svar på många frågor finns på nätet


Du hittar snabbt och lätt svar på många frågor på FPA:s webbsidor.

I FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) kan du ansöka om nästan alla förmåner och t.ex. kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

I e-tjänsten kan du

  • söka FPA-förmåner
  • meddela förändringar och begära att en förmån dras in
  • ändra kontonummer
  • kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får och vilken dag förmånen betalas ut
  • skicka meddelanden som gäller dina förmånsärenden.

Gå in på diskussionsforumet Fråga FPA där FPA:s sakkunniga svarar på frågor alla vardagar.