FPA:s förmånsbroschyrer har publicerats


De tryckta broschyrerna med kort och koncis information på klarspråk om de olika förmånerna är fortfarande populära.

FPA:s broschyrer Hem och familj (inkl. stöd för boende), Hälsa och rehabilitering, Pension och Arbetslöshet har kommit från tryck och är på väg till distributionsställena. Broschyrerna delas ut på FPA:s serviceställen och också hos många av FPA:s samarbetspartner.

Broschyren Flyttning till Finland eller utomlands ska beställas separat från FPA:s blankettförråd (lomakevarasto@kela.fi). Senare under våren uppdateras broschyren om studier och värnplikt.

Broschyrerna på klarspråk publiceras varje år på finska och svenska. De estniska, engelska, ryska och samiska broschyrerna uppdateras igen nästa år. Broschyrerna innehåller information om förmånerna i stora drag, så de kan användas länge. De senaste ändringarna och eurobeloppen för det här året får man bland annat på fpa.fi.

Alla broschyrer publiceras också i pdf-format på fpa.fi.

Klarspråk lönar sig

Många kunder vill ännu ha broschyrer i pappersformat, skrivna på klarspråk, även om de flesta hittar den information de behöver på nätet och gärna använder e-tjänsten.

Broschyrerna på klarspråk är till nytta framför allt för dem som har svårt att ta till sig skriven text. Dessutom används broschyrerna av invandrare som redan har hunnit lära sig lite finska eller svenska.

Om du behöver broschyrer kan du beställa dem från FPA:s blankettförråd: lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som skickas ut är 50 ex./broschyr.

Läs broschyrerna på nätet: