FPA:s telefonservice på arabiska öppnar 6.11

Den riksomfattande telefonservicen betjänar arabisktalande kunder i alla frågor som gäller FPA:s förmåner från 6.11. Servicen utvecklas utgående från respons.

Den arabiska telefonservicen är öppen tre dagar i veckan, tisdag till torsdag kl. 10–12 och 13–15 i numret 020 6344 902.

Om det är kö till telefonservicen kan kunden be att bli uppringd. FPA:s kundservicesakkunnig ringer upp kunden samma dag, senast kl. 16.30. Det kostar inget att bli uppringd.

Med den nya servicen vill vi stödja kundens integrering, minska köerna på serviceställena och minska behovet av tolkning vid skötsel av FPA-ärenden.

Vi utvecklar den nya servicen utgående från den användarrespons vi får. FPA:s elektroniska responsblankett finns på adressen www.fpa.fi/ge-respons.