FPA säkerställer det regionala utbudet vid upphandlingen av individualterapier

Upphandlingsbeslut i anbudsförfarandet gällande krävande medicinsk rehabilitering och individualterapier har getts. I anbudsgivningen inkom 4 238 anbud, varav 3 125 godkändes. De nya serviceproducenterna för individualterapier inleder sin verksamhet 1.1.2019.

För klienter inom krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika former av terapi, till exempel fysioterapi, ergoterapi, talterapi, musikterapi och psykoterapi. Upphandlingen omfattade 11 olika former av terapi.

För att nå en god kvalitetssäkring av rehabiliteringstjänsterna, satte FPA detaljerade och höga kvalitetskrav på individualterapierna, vilka serviceproducenterna måste uppfylla, för att kunna delta i anbudsgivningen. Dessa serviceproducenter, som redan visade sig upprätthålla hög kvalitet i sin service, kunde ha fördel av detta i anbudsgivningen. Eftersom kvalitetskriterierna inte skiljer åt serviceproducenterna tillräckligt blir priset i praktiken den avgörande faktorn. Urvalsgrund är utöver kvalitetskriterierna, att det viktade värdet för kvaliteten är 20 % och priset 80 %.

FPA köper individualterapitjänster i förhållande till klientunderlaget inom varje försäkringsdistrikt. Serviceproducenterna har rangordnats enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. På mängden valda serviceproducenter inom ett försäkringsdistrikt inverkade regional efterfrågan.

Inom

  • Södra försäkringsdistriktet godkändes 877 anbud av 1 284.
  • Östra försäkringsdistriktet godkändes 445 anbud av 654.
  • Mellersta försäkringsdistriktet godkändes 559 anbud av 751.
  • Västra försäkringsdistriktet godkändes 615 anbud av 714.
  • Norra försäkringsdistriktet godkändes 629 anbud av 835.

De nya avtalen mellan FPA och serviceproducenterna träder i kraft 1.1.2019. De klienter vars  serviceproducent byts ut kommer att kontaktas av FPA per telefon eller med ett meddelande i e-tjänsten.

FPA har börjat förbereda en ny kompletterande upphandling i anslutning till fysioterapi och ergoterapi för barn och unga. FPA informerar mer om det här under vecka 46.

Läs mer