Från 1.4 kan arbetslösa uppfylla kraven på aktivitet på nya sätt

Från 1.4.2019 kan också deltagande i andra tjänster än sådana som ordnas av arbetskraftsmyndigheterna räknas som aktivitet. FPA godkänner verksamheten som aktivitet utifrån ett intyg om deltagande.

Som aktivitet räknas från och med april också sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av exempelvis kommuner, samkommuner, fackförbund, föreningen Työttömien Keskusjärjestö eller dess medlemsföreningar samt andra registrerade föreningar som får offentlig finansiering.

Ändringen gäller inte automatiskt alla som får arbetslöshetsförmåner. De nya aktivitetsformerna räknas som aktivitet bara om granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar 1.4.2019 eller senare. Om granskningsperioden för en förmånstagare börjar t.ex. 26.3.2019 kan personen uppfylla kravet på aktivitet med de nya tjänsterna först från och med början av följande granskningsperiod. Man kan kontrollera sin egen granskningsperiod i FPA:s e-tjänst.

Ett deltagarintyg räcker för FPA

Den som får arbetslöshetsförmåner kan påvisa att han eller hon deltagit i sysselsättningsstödjande verksamhet genom att lämna in ett intyg som utfärdats av anordnaren. Det lönar sig för den som deltar i en viss verksamhet att hos anordnaren försäkra sig om att den godkänns som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

I FPA:s kundtjänst tar man inte ställning till om verksamheten godkänns som aktivitet, utan FPA godkänner verksamheten som aktivitet utifrån det intyg som deltagaren lämnar in. FPA och arbetslöshetskassorna har en gemensam blankett för intyg, som deltagarna kan använda.

De som ordnar tjänster av det här slaget kan anmäla sin verksamhet i suomi.fi-tjänsten, där man i framtiden kan söka tjänster som räknas som aktivitet. Till en början finns kanske inte hela utbudet i suomi.fi-tjänsten, så det lönar sig att söka information också t.ex. direkt via det egna fackförbundet eller den egna fackföreningen.

Aktiviteten är tillräcklig om en arbetslös deltar i sysselsättningsstödjande verksamhet i minst 5 dagar under en granskningsperiod. Utöver sysselsättningsstödjande tjänster kan också lönearbete, företagsverksamhet och studier räknas som aktivitet.

Närmare information för kunderna: