Gör så här om du behöver taxiresor som ersätts av FPA

Beställningscentralen i landskapet ansvarar för att det finns tillräckligt många bilar i området och för att kunderna får en taxi enligt beställningen.

FPA ersätter resor till hälsovården och rehabiliteringen om kunden på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda andra förmånligare alternativ eller de inte är tillgängliga. Om taxin är nödvändig för att kunna göra resan ska den beställas via det regionala beställningsnumret.

Taksiresan ska beställas från beställningscentralen i god tid och senast dagen före resan kl. 14.00. Om taxibehovet är akut ska beställningscentralen försöka ordna resan i brådskande ordning.

Vad händer om taxin uteblir?

Om du har beställt en taxi i god tid dagen före resan kl. 14.00 och beställningscentralen inte klarar av att ordna resan vid den överenskomna tiden kan du göra resan på annat sätt och söka ersättning för resekostnaderna i efterhand av beställningscentralen.

Obs! Kom ihåg att avboka resan du beställt om du gör resan på annat sätt.

Kundrespons och frågor

Om du vill lämna respons eller har något att fråga om din taxiresa, ska du ta kontakt med den beställningscentral där du beställde resan.

Läs mer: