Har du fått ett brev från Pensionsmyndigheten i Sverige om att din garantipension justeras? 

Pensionsmyndigheten i Sverige har börjat justera garantipensionen för personer som är bosatta i landet. Alla som berörs av justeringen får ett brev från Pensionsmyndigheten. Brevets rubrik är ”Din garantipension kommer att räknas om”.

Den som har fått ett brev från Pensionsmyndigheten behöver inte kontakta FPA. Garantipension inverkar i regel inte på folkpensionens belopp. FPA kommer att kontakta de kunder vars folkpension kan påverkas av justeringen. En eventuell ändring av pensionsbeloppet görs senast i samband med följande regelbundna justering.

Justeringarna grundar sig på ett avgörande av EU-domstolen som påverkar beräkningen av den svenska garantipensionen. I frågor som gäller justeringen av garantipensionen kan kunden kontakta Pensionsmyndigheten i Sverige.

Ytterligare information