Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften för år 2022 till FPA

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. År 2022 är avgiften 35,80 euro per termin. Man kan betala avgiften redan nu.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2022. Man kan betala avgiften för hela kalenderåret, dvs. vår- och höstterminen 2022 på en gång. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.

Förfallodagen för avgiften bestäms enligt när den studerande har närvaroanmält sig. Hälsovårdsavgiften för vårterminen ska betalas senast 31.1 om den studerande har anmält sig som närvarande senast då.

Man kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA. Om det inte är möjligt att betala avgiften i e-tjänsten till exempel på grund av att den studerande inte har nätbankskoder från en finländsk bank kan avgiften betalas som kontoöverföring. På FPA:s webbplats finns anvisningar för hur man betalar hälsovårdsavgiften.

Den studerande måste betala avgiften även om han eller hon blir utexaminerad under terminen. Den studerande kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken han eller hon har anmält sig som närvarande fastän han eller hon blir utexaminerad under terminen. Närmare information om de tjänster som ingår i studerandehälsovården finns på SHVS:s webbplats.

Avgiften ska betalas i tid

Om den studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till honom eller henne. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen ska den studerande också betala en dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om den studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att ha fått betalningspåminnelsen, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen utan den studerandes samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften till utsökning med stöd av lagen.

Läs mer