Höstens studielån kan lyftas fr.o.m. 1.8

FPA har kontrollerat studielånen för dem som fortsätter sina studier läsåret 2018–2019. Beslut om lånegaranti för nästa läsår har skickats ut till 111 390 studerande. Den första posten av studielånet kan lyftas i banken från början av augusti.

Studielånet är vanligen 650 euro per månad. I höst kan en studerande alltså få 2 600–3 250 euro i studielån och under våren normalt 3 250 euro. Största delen av de studerande kan lyfta läsårets studielån i två poster.

Den studerande ska komma överens med sin bank om hur studielånet lyfts. Den studerande bestämmer själv om han eller hon lyfter studielån och till hur stort belopp. Om den studerande fortfarande har outnyttjat studielån för läsåret 2017-2018, kan han eller hon lyfta det fram till slutet av juli.

Ett positivt beslut om lånegaranti skickades nu till 110 270 mottagare av studiestöd och till 860 mottagare av vuxenutbildningsstöd. För 3 840 studerande som fortsätter sina studier avgörs rätten till lånegaranti samtidigt som den studerandes ansökan om studiestöd eller annat anhängigt ärende avgörs. Den studerande kan via FPA:s e-tjänst eller telefonservice kontrollera om lånegarantin är i kraft.

För ett år sedan fick 103 750 studerande ett beslut om lånegaranti.

Betalningsanmärkning inget hinder för statsgaranti

Betalningsanmärkning är inte längre ett hinder för att bevilja statsgaranti för studielån, men om den studerande har ett tidigare studielån som FPA driver in, beviljas ingen ny lånegaranti.

 Lånegaranti kan dock beviljas på vissa villkor trots indrivning av tidigare studielån. FPA skickar i samband med avslagsbeslutet närmare anvisningar om i vilka situationer lånegaranti kan beviljas.

På grund av indrivning av studielån har 260 studerande nu inte beviljats statsgaranti för studielån. I fjol fick 210 studerande avslag på sin ansökan.

Studielån stor del av studiestödet

Från och med augusti i fjol har studiestödet till stor del utgjorts av studielån. Av ett typiskt studiestöd utgör studielånet 650 euro per månad och studiepenningen 250 euro per månad. Studiepenningens andel av studiestödets totala belopp har senast varit lika liten i början av 1990-talet.

Studielånets ökade andel av studiestödet kompenseras av att de studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. För hushåll med en studerande har i genomsnitt beviljats ca 290 euro per månad i bostadsbidrag.

För högskolestuderande inverkar också studielånskompensationen på användningen av studielån. Om en studerande som inlett sina högskolestudier 1.8.2014 eller senare avlägger sin examen inom utsatt tid kan FPA betala en del av den studerandes studielån i form av studielånskompensation. Det kompensationsbelopp som FPA betalar direkt till banken kan motsvara upp till en tredjedel av den studerandes studielån.

Högskolestuderande som inlett sina studier före 2014 kan få en nästintill motsvarande förmån i form av studielånsavdrag i beskattningen.

Den genomsnittliga räntan på nya studielån som lyftes under våren var enligt Finlands Banks statistik 0,52 %. Räntorna på studielån har aldrig varit så låga som nu.

Närmare information: