Höstens studielån kan lyftas från och med 1.8

FPA har kontrollerat studielånen för dem som fortsätter sina studier läsåret 2021—2022. Beslut om statsgaranti för nästa läsår har skickats ut till 111 800 studerande. Den första posten av studielånet kan lyftas på banken från och med början av augusti. Nästa läsår höjs studiepenningen med 0,4 %.

Studielånet är vanligen 650 euro per månad. I höst kan en studerande alltså få 2 600 eller 3 250 euro i studielån och i vår vanligen 3 250 euro. Största delen av de studerande kan lyfta studielånet för läsåret i två poster.

Den genomsnittliga räntan på studielån som lyftes i våras var enligt Finlands Banks statistik 0,35 %. Räntorna på studielån har aldrig varit så låga som nu.

Den studerande ska komma överens med sin bank om hur studielånet lyfts. Den studerande bestämmer själv om han eller hon lyfter studielån och till hur stort belopp. Om den studerande fortfarande har outnyttjat studielån för läsåret 2020—2021, kan han eller hon lyfta det fram till slutet av juli.

Ett positivt beslut om statsgaranti skickades nu till 110 480 mottagare av studiestöd och till 1 320 mottagare av vuxenutbildningsstöd. För 1001 studerande som fortsätter sina studier avgörs rätten till statsgaranti samtidigt som den studerandes ansökan om studiestöd eller något annat inlett ärende avgörs. Den studerande kan själv kontrollera statsgarantins giltighet i FPA:s e-tjänst.

För ett år sedan fick 103 930 studerande ett beslut om statsgaranti.

Studielånet beviljas för hela läsåret

FPA beviljar maximibeloppet av statsgarantin för studielån för ett år i sänder. Studielånet och annat studiestöd är avsett för läsårets samtliga studiemånader.

FPA kan inte bevilja större statsgaranti. Den studerande kan emellertid få mera studiestöd om studietiden förlängs exempelvis till att omfatta sommarmånaderna eller tilläggstid. Större statsgaranti kan bara beviljas för studieperioder utomlands.

Studiepenningen höjs en aning i augusti

Samtidigt som FPA har fattat beslut om studielånen för nästa läsår har FPA också justerat beloppen av studiepenningarna. Från och med ingången av läsåret 2020—2021 höjs studiepenningarna årligen enligt förändringen i priserna. Nästa läsår är höjningen 0,4 %. Studiepenningen för en studerande som fyllt 18 år och som bor självständigt höjs med 0,93 euro till 253,69 euro i månaden från och med augusti.

FPA meddelar inte något separat beslut om den årliga indexförhöjningen. Den studerande kan kontrollera beloppet av sitt studiestöd i Mitt FPA. Beloppet står också i beslutet om statsgaranti för det kommande läsåret.

Ytterligare Information