Hur hjälpa en nära anhörig med FPA-ärenden? Mitt i allt ger råd


Guiden Mitt i allt för år 2018 finns tillgänglig på alla FPA:s serviceställen och bland annat på bibliotek, apotek och R-kiosker.

Mitt i allt är ett kompakt informationspaket om FPA:s förmåner och tjänster. I år berättar guiden hur man kan hjälpa sina närmaste med FPA-ärenden. FPA-guiden tar också upp jämkad arbetslöshetstrygghet och lönearbete under pensioneringen.

Helsingforsaren Pentti Heinonen berättar i guiden hur han skötte sina FPA-ärenden tillsammans med sin syster Päivi. Pentti som bor i ett servicehus har redan länge haft svårt att gå och han har nästan mist synen. Tillsammans med sin syster har han bland annat fyllt i ansökan om vårdbidrag för pensionstagare.

– Det var lätt att fylla i ansökan. Jag och hemvårdaren fyllde i ansökan för hand. Avslutningsvis läste jag upp hela redogörelsen för Pentti och droppade in ansökan i FPA:s postlåda, berättar systern Päivi.

Berättelser ur vardagen och tips för att sköta ärenden


Guiden Mitt i allt är framför allt tänkt för de kunder som inte aktivt söker information på nätet. Guiden innehåller människonära berättelser och tips hur man enklast sköter sina ärenden med FPA. Dessutom innehåller Mitt i allt utbetalningsdatum för pensioner, servicenummer och beställningsnummer för FPA-taxin.

Den tvåspråkiga guiden finns att få på alla FPA:s serviceställen. FPA har också skickat guider till bland annat hälsostationer, socialbyråer, apotek, bibliotek och TE-byråer. I år är R-kioskerna för första gången med i distributionsnätverket.

FPA:s samarbetspartners kan beställa guiden gratis i buntar på 20 och 50 exemplar från adressen lomakevarasto@kela.fi

Taltidningen Mitt i allt kan beställas från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf: kansliet@fss.fi eller tfn 09 696 2300.

Mer information till kunderna