Indrivningscentrets telefonservice är stängd 31.10


Telefonservicen vid FPA:s indrivningscenter är stängd 31.10 på grund av personalutbildning.

Telefonservicen betjänar igen från 1.11 kl. 9–16.

Personkunder kan kontrollera sina skulduppgifter i e-tjänsten på www.fpa.fi/etjanst. Via e-tjänsten kan man också föreslå betalningsarrangemang och skicka meddelanden till indrivningscentret.

Ytterligare upplysningar: