Inverkan av coronaviruset på tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 

OBS! Meddelandet har uppdaterats 27.3.2020. Videon på teckenspråk innehåller omfattar inte hela meddelandet, delen om datasekretess saknas.

De nationella säkerhetsåtgärder som vidtas på grund av coronaviruset kan ha konsekvenser för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Vi strävar ändå efter att ordna tolkar för kundernas behov och distansservice kan användas.

Via distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning får kunderna distanstolkning för korta ärenden på finskt teckenspråk. Tjänsten är öppen vardagar kl. 7.30–18 och lördagar kl. 10–14.

På grund av coronavirusläget kan kunderna därtill undantagsvis använda också distanstolkning som erbjuds av FPA:s samarbetspartner. Om kunden vill, kan distanstolkning användas i alla situationer som lämpar sig för det. FPA:s mål är att bromsa spridningen av coronaviruset och särskilt att skydda riskgrupperna. Därför rekommenderar FPA användningen av distanstolkning. 

Efter att beställningen har förmedlats till tolken kan kunden i sådana situationer komma överens med tolken om att tolkningen genomförs på distans. Distanstolkning kan också föreslås av tolken. Kunden och tolken kommer också överens om vilken teknik som ska användas för distanstolkningen.

Om det passar för både kunden och tolken att tolkningen sköts på distans och båda parterna har tillgång till den utrustning och/eller det program som behövs för distanstolkning, kan tolkningen genomföras på distans. 

Kunden och serviceproducenten bör fästa uppmärksamhet vid datasekretess

Distanstolkningen bör genomföras med program som på en tillräcklig nivå beaktas datasekretess, eftersom man under tolkningsbeställningen via programvaran även förmedlar känsliga personuppgifter. Särskilt är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

FPA har gett anvisningar till serviceproducenterna att endast använda sådana program som inte förutsätter att kunden sparar personuppgifter i programmet, till exempel skapar en användarprofil. I distanstolkningen ska man alltså använda program som möjliggör att kontakten skapas utan att kunden behöver spara personuppgifter i programmet eller applikationen. Kontaken som behövs för distanstolkning kan till exempel skapas genom en länk som skickas till kunden per e-post, såsom via programmen Skype for Business eller Teams. Tolken och kunden kommer sinsemellan om hur kontaken skapas.

FPA kan inte säkra att nivån av datasekretess är tillräcklig och inte heller ge kunderna råd eller handledning i att använda programvaran. Kunderna kan vid behov fråga serviceproducenterna om datasekretessen av de program som serviceproducenten använder för distanstolkning.

Mer information om coronaläget

FPA rekommenderar att kunderna läser de meddelanden som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och av den aktör i det egna området som ansvarar för smittsamma sjukdomar samt att de följer anvisningarna i meddelandena. Producenterna av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger också anvisningar till sina tolkar med tanke på coronaviruset. En tolk kan avstå från en tolkningsbeställning av hälsoskäl. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning strävar i sådana situationer efter att ordna en ersättande tolk.

Den riksomfattande telefonrådgivningen om coronaviruset erbjuder allmän information om det nya coronaviruset på numret 0295 535 535. Utöver telefonrådgivning är det nu också möjligt att få råd per sms på numret 050 902 0163.

Läs mer