Kö till FPA:s telefontjänst på främmande språk

Det är kö till FPA:s telefontjänst på arabiska, somaliska och ryska. Väntetiden kan vara lång och vi hinner inte besvara alla samtal.

Den riksomfattande telefontjänsten på främmande språk är avsedd för kunder som inte ännu kan sköta sina ärenden på finska, svenska eller engelska. Syftet med telefontjänsten är att kunderna ska kunna sköta sina ärenden smidigare, att stödja integrering och att minska behovet av tolkning vid skötsel av FPA-ärenden.

Efterhand som kundernas språkkunskaper ökar kommer de att styras till att använda FPA:s tjänster på finska, svenska eller engelska. Kunderna får också handledning i hur man sköter sina ärenden på nätet och de uppmuntras att sköta sina ärenden självständigt.

– För tillfället ringer även kunder som tidigare har skött sina ärenden på finska eller svenska till servicenumren på arabiska, somaliska och ryska. Vi önskar att de fortsätter att anlita de finskspråkiga eller svenskspråkiga tjänsterna, säger Sanna Piironen, gruppchef vid huvudstadsregionens kundserviceenhet.

I den finskspråkiga och i den svenskspråkiga telefontjänsten är situationen för närvarande bra, väntetiderna är korta och man får en bokad tid för service per telefon inom ett par dagar.

Öppettider och servicenummer

Den riksomfattande tjänsten tar emot samtal måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12. Servicenumren är följande:

arabiska 020 6344 902
somaliska 020 6344 905
ryska 020 6344 901.

Tidsbokning

Om det är mycket som måste utredas kan du på nätet boka en tid för betjäning per telefon. Vid behov kan man i telefontjänsten boka en tid åt dig för besök på ett serviceställe. Om du inte kan sköta dina ärenden på finska, svenska eller engelska, kan du få råd av en språkkunnig kundservicespecialist. Vid behov ordnar FPA en tolk åt dig.

Boka tid på nätet: www.fpa.fi/boka-tid.

Läs mer