Körkort kan användas för att styrka identiteten vid FPA:s serviceställen

När du sköter ärenden vid FPA:s serviceställen eller kommunens servicepunkt, kan du styrka din identitet med pass, identitetskort, uppehållstillståndskort eller körkort.

Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ändrades från början av 2019. Ändringen gäller starka elektroniska identifieringstjänster såsom nätbankskoder och mobil-ID. Från början av 2019 ska  banker och teleoperatörer som erbjuder elektroniska identifieringstjänster förutsätta att man styrker sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort.

I andra servicesituationer kan körkort fortsättningsvis godkännas för att bevisa ålder eller styrka identitet. Till exempel vid FPA:s serviceställen och kommunernas servicepunkter kan man styrka sin identitet förutom med körkort även med pass, identitetskort eller uppehållstillståndskort.

Pass och identitetskort som utfärdas av polisen är fortsättningsvis de enda officiella legitimationshandlingarna. Körkort har inte heller tidigare varit en officiell legitimationshandling, utan ett dokument som berättar om rätt att få köra.