Lindrigare villkor för rörlighetsunderstöd


Rörlighetsunderstöd kan betalas också till arbetssökande som deltar i utbildning som krävs för att de ska kunna ta emot ett arbete samt till arbetssökande som utför deltidsarbete i liten skala (under 18 timmar i veckan).

Rörlighetsunderstöd kan betalas om den som får arbetslöshetsförmån tar emot en anställning som pågår minst 2 månader och de dagliga arbetsresorna tar över 3 timmar (vid deltidsarbete 2 timmar). Om man arbetar deltid betalas understödet endast för de faktiska arbetsdagarna.

Om det krävs utbildning för att en arbetssökande ska kunna ta emot ett arbete kan rörlighetsunderstöd betalas ut också för den tid utbildningen varar förutsatt att de övriga villkoren uppfylls.

Rörlighetsunderstödet kan sökas retroaktivt för 3 månader. Understödet kan betalas ut med förhöjt belopp om förmånstagaren har minderåriga barn. Då är förhöjningen lika stor som barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner. Man kan också få förhöjningen om resan till arbetet eller utbildningen är särskilt lång (över 200 km). Då är förhöjningen 4,74 euro per dag.

Rörlighetsunderstödet uppgår till samma belopp som grunddagpenningen (32,40 €/dag). Det betalas för högst 5 dagar per vecka.

Lagändringen trädde i kraft från början av året.

Ytterligare information för kunder