Många studerande får en uppmaning att justera bostadsbidraget i augusti

Det allmänna bostadsbidraget justeras när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Ansökan om justering ska lämnas in så snart som möjligt.

Det allmänna bostadsbidraget beviljas tills vidare, men det ska justeras minst en gång om året. Det allmänna bostadsbidraget justeras när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Många studerande har fått sitt senaste beslut om bostadsbidrag i augusti–september 2017.

FPA påminner om årsjusteringen genom att skicka ut brev cirka en månad före justeringstidpunkten. Det är behändigast att göra ansökan om justeringen i e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst eller alternativt genom att fylla i blankett AT1r.

Ansökan ska lämnas in till FPA så snart som möjligt. Till exempel, om den årliga justeringen av bostadsbidraget görs 1.9.2018 ska ansökan om årsjustering vara hos FPA senast 15.8.2018. Om kunden inte lämnar in ansökan i tid dras bostadsbidraget in.

Aktuellt med mellanjustering om omständigheterna förändras

Om omständigheterna för kunden eller medlemmarna i hans eller hennes hushåll förändras kan bidraget justeras redan före årsjusteringen. Det är då fråga om en mellanjustering. Kunden ska själv se till att bidraget justeras och utan fördröjning meddela FPA förändringar i omständigheterna.

Det allmänna bostadsbidraget ska justeras om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro per månad eller sjunker med minst 200 euro, eller om hushållets boendeutgifter förändras med minst 50 euro per månad. Förändringarna jämförs med de inkomster och boendeutgifter som beaktades i det föregående beslutet. Om de nya inkomsterna har beaktats redan i det tidigare beslutet, behöver bidraget inte nödvändigtvis justeras på grund av den förändrade inkomsten. Det lönar sig ändå alltid att kontakta FPA om man misstänker att förändrade inkomster kan påverka bidraget.

Dessutom ska det allmänna bostadsbidraget justeras om kunden byter bostad eller om antalet personer eller sammansättningen i hushållet förändras.

Läs mer