Marknadsdomstolen har upphävt en del av besluten om upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning

Marknadsdomstolen har upphävt en del av FPA:s beslut om upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. Marknadsdomstolens avgörande har inga omedelbara följder för tolktjänsterna och kunderna kan beställa tolk på normalt sätt.

Marknadsdomstolen har i februari 2022 upphävt FPA:s beslut om upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning inom upphandlingsområdet för Nyland och inom Västra och Mellersta upphandlingsområdet. Dessutom upphävde marknadsdomstolen delvis beslutet gällande Norra upphandlingsområdet.

Inom Östra upphandlingsområdet och upphandlingsområdena för Österbotten har marknadsdomstolens avgörande ingen inverkan, eftersom upphandlingsbesluten gällande dem inte har överklagats.

Marknadsdomstolen anser i sitt beslut att FPA har förfarit i strid med upphandlingsbestämmelserna i fråga om den jämförelsegrund som gällde rekryteringsplanen för tolkar. I övrigt fanns det inget att anmärka på i FPA:s upphandlingsbeslut.

FPA kommer att noggrant sätta sig in i marknadsdomstolens beslut och beslutar därefter om fortsatta åtgärder. Mer information om saken ges senare.

Läs mer: