Merparten av tolktjänstens kunder returnerade kunduppgiftsblanketten
 

 


Tolklistorna för kunder som önskat ta i bruk en personlig lista blir klara under våren. Om en kund ännu inte har returnerat kunduppgiftsblanketten, kan det göras när som helst. Även tolklistan kan ännu tas i bruk.

FPA skickade i november 2017 ett brev till tolktjänstens kunder om hur servicen förnyas. Kunderna ombads även att uppdatera sina kunduppgifter. Kunduppgiftsblanketten returnerades av 2300 kunder, alltså över hälften av alla som är berättigade till tjänsten.

– Alla blanketter som har skickats till oss har nu behandlats och uppgifterna för dessa kunder har förts in kundregistret. Om man ännu inte har hunnit eller kommit ihåg att returnera blanketten, kan man göra det när som helst, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Med hjälp av blanketten har FPA samlat in sådana kunduppgifter som inverkar på organiseringen tolktjänsten. Med blanketten kan kunderna även meddela om de vill ta i bruk en personlig tolklista.

Nästan 2000 av alla som har rätt till tjänsten, alltså över 30 %, har meddelat att de vill ta i bruk en personlig tolklista. Omkring 20 % vill inte ha tolklista.

– Största delen av tolklistorna som har skickats till oss behandlas som bäst. Vårt mål är att de ska bli klara inom april–maj, fortsätter Paloposki.

Kunden kan ta i bruk tolklistan genom att returnera kunduppgiftsblanketten till FPA eller genom att ta kontakt med Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Frågor och svar finns på fpa.fi
 

Den nya servicemodellen har varit i bruk en kort tid och kräver ännu övning. På FPA:s webbplats finns vanliga frågor och svar om hur tolklistan används, hur tolkar förmedlas och om tolkningssituationen.

Målet med tolklistorna är att på bästa möjliga sätt svara på kundens behov, och därför följs användningen av dem noggrant upp av FPA. Exempelvis om kunden upprepningsvis får tolkar som inte finns på den egna listan, kan det löna sig att utvidga listan. Ändringar kan alltså göras vid behov, men de görs alltid i samarbete med kunden.

Kunderna kan ge respons och förbättringsförslag via FPA:s webbplats eller till Centret för tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning.

Närmare information för kunderna: