Moderskapsförpackningen 2019 börjar delas ut

De första moderskapsförpackningarna 2019 skickas till kunderna den här veckan. Varje år delas fjolårets förpackning ut tills lagret tar slut. Sedan börjar årets förpackning delas ut till kunderna.

Tidpunkten för när fjolårets förpackning byts ut mot den nya varierar från år till år eftersom tidpunkten beror på antalet ansökningar om moderskapsunderstöd. FPA delar årligen ut cirka 40 000 moderskapsförpackningar. Två tredjedelar av dem som ansöker om moderskapsunderstöd väljer moderskapsförpackningen i stället för en penningsumma på 170 euro.

I år innehåller moderskapsförpackningen sammanlagt 63 produkter. Nyheter i förpackningen i år är bl.a. bodydräkter med båtringning. Vid valet av produkter har särskild vikt lagts vid kvaliteten. Information on förpackningen finns på fpa.fi.

Närmare information för kunder