Ny räknare för utkomststöd


FPA:s kunder söker aktivt utkomststöd på nätet. För att ytterligare förbättra e-tjänsterna har FPA publicerat en ny räknare för utkomststöd.

FPA har publicerat en ny räknare för utkomststöd på sin webbplats. Med hjälp av den kan kunderna kontrollera om de är berättigade till utkomststöd och hur mycket stöd de kan få. Den nya räknaren beaktar också hur andra förmåner inverkar på stödbeloppet.

– Räknaren vägleder och hjälper kunden att fylla i de uppgifter som efterfrågas. Kunden behöver inte fylla i onödig information utan endast de uppgifter som är relevanta med tanke på utkomststödet, förklarar Sami Koponen, enhetschef vid FPA:s resultatenhet för utvecklingstjänster.

– Det är ändå bra att komma ihåg att det resultat som räknaren ger alltid är en uppskattning som inte nödvändigtvis motsvarar det slutliga beslutet, påpekar Koponen.

Kunderna söker aktivt utkomststöd på nätet


Det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i början av året. När kommunerna hade hand om stödet varierade användningen av e-tjänster. I vissa kommuner var det inte ens möjligt för kunderna att sköta sina utkomststödsärenden på nätet.

Hos FPA skötte redan från början av året cirka 50 % av kunderna sina utkomststödsärenden på nätet. I dag ansöker mer än 55 % av kunderna om utkomststöd via e-tjänsten. Av ansökningarna om fortsatt stöd görs mer än 60 % via e-tjänsten.

– Det här visar att FPA:s e-tjänst är användarvänlig och fungerar bra. Man kan också skicka in bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som tagits med telefonens kamera duger som bilaga, berättar Sami Koponen.

– För utkomststöd behövs fler bilagor än för andra förmåner. Det går snabbt och behändigt att skicka in kvitton och räkningar via e-tjänsten.

Vid utgången av augusti hade kunderna redan skickat in närmare 2,4 miljoner bilagor till sina ansökningar om utkomststöd via e-tjänsten.

Utkomststödskunderna använder också flitigt meddelandefunktionen i FPA:s e-tjänst. Där får man snabbt svar på sin fråga och behöver inte köa i telefonen eller på serviceställe. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-id på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Närmare information för kunder:

Räknare för utkomststöd

Så här ansöker du om utkomststöd

Servicenummer för utkomststödsärenden 020 692 277 mån–fre kl. 8–17