Ny serviceproducent ska sköta FPA-ersatta taxiresor i Nyland

Den nya serviceproducent som i Nyland ska ansvara för taxiresor som ersätts av FPA är Menevä Oy. Verksamheten tas över av Menevä 1.4.2019, då avtalet med den nuvarande serviceproducenten upphör. Det nya avtalet gäller till slutet av 2021 och innehåller en option på två år.

Den nuvarande serviceproducenten i Nyland sköter de taxiresor som ersätts av FPA enligt avtalet fram till slutet av mars. Kunderna ska fortsättningsvis beställa taxi via det regionala beställningsnumret.

I det avtal som börjar gälla den 1 april har FPA beaktat den respons som kommit in gällande taxitjänsterna.

– Det nya avtalet innehåller strängare krav för serviceproducenten, bland annat ställs ett minimikrav på antalet bilar, säger förmånschef Susanna Bruun.

Serviceproducenterna ansvarar för att ta emot beställningar av taxiresor, samordna och förmedla resorna, ordna och övervaka transporttjänsterna samt sköta betalningsrörelsen och rapportera till FPA.

Taxiresor som ersätts av FPA ordnas av olika serviceproducenter i 17 landskap. I Nyland ersätter FPA i genomsnitt ungefär 51 000 taxiresor per månad.

Så här beställer du taxi