Nystartad företagsverksamhet inget hinder för arbetslöshetsförmåner


En arbetslös person som inleder företagsverksamhet under arbetslöshetstiden kan få arbetslöshetsförmåner i 4 månader utan att företagsverksamheten hindrar det.

När det gått 4 månader sedan företagsverksamheten inleddes gör TE-tjänster en bedömning av huruvida företagsverksamheten är en huvud- eller bisyssla.

Inkomsterna från företagsverksamheten samordnas med arbetslöshetsförmånen, dvs. inkomsterna minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Inkomsterna från företagsverksamheten ska meddelas i anmälan om arbetslöshetstid.

Lagändringen trädde i kraft från början av året.

Ytterligare information för kunder