Nyutexaminerade ansöker om arbetslöshetsförmåner snabbast via webben

För den som blir klar med studierna i vår lönar det sig att anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån, ifall det inte genast finns något lämpligt arbete. Det är viktigt att följa arbets- och näringsbyråns anvisningar och se till att jobbsökningen är i kraft. Snabbast går det att lämna in sin ansökan om arbetslöshetsförmåner via FPA:s e-tjänst.

En nyutexaminerad kan lämna in en ansökan om arbetslöshetsförmåner genast när han eller hon har anmält sig som arbetslös arbetssökande. En arbetslöshetsförmån kan inte betalas ut om man inte har anmält sig hos arbets- och näringsbyrån. FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen från och med den fösta arbetslöshetsdagen, eftersom självriskdagarna har slopats fram till 6.7 på grund av coronaepidemin.

Nyutexaminerade kan få arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA. I regel är det arbetsmarknadsstöd som kan komma i fråga. Om den sökande har slutfört en yrkesutbildning och har arbetat tillräckligt länge kan han eller hon få grunddagpenning. Om den sökande är medlem i en arbetslöshetskassa och har arbetat tillräckligt länge kan han eller hon även få inkomstrelaterad dagpenning.

Villkoren för arbetsmarknadsstöd skiljer sig något från villkoren för grunddagpenning. Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat, vilket innebär att stödets storlek påverkas av till exempel föräldrarnas inkomster, om den sökande bor med dem i samma hushåll.

Väntetid för personer som saknar yrkesutbildning

Personer som har slutfört gymnasieutbildning eller annan allmänbildande utbildning kan få arbetsmarknadsstöd från FPA efter en väntetid på 5 månader (21 veckor). Väntetiden börjar när den sökande har anmält sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Väntetiden förkortas av till exempel kalenderveckor under vilka den sökande haft ett arbete där arbetstiden varit minst 18 timmar per vecka och lön betalats enligt kollektivavtal.

Om arbetslösheten fortsätter

Du ska meddela FPA om arbetslösheten fortgår. Det går enklast att göra anmälan i e-tjänsten. I anmälan ska du anteckna arbetslöshetsdagarna samt t.ex. sporadiska deltidsarbeten eller kortjobb. Om en person som får arbetslöshetsförmåner har inkomster samordnas de med arbetslöshetsförmånen. Månadsinkomster på mindre än 300 euro påverkar inte beloppet av arbetslöshetsförmånen.

Även bostadsbidrag kan sökas

Nyutexaminerade kan också ansöka om allmänt bostadsbidrag. Allmänt bostadsbidrag beviljas för hela hushållet gemensamt, dvs. bidraget påverkas av hushållets sammanlagda utgifter för boendet och sammanlagda inkomster. Man kan uppskatta rätten till bostadsbidrag och bidragets belopp med ett beräkningsprogram.

Nyutexaminerade kan även ha rätt till utkomststöd. Man måste dock alltid ansöka om en arbetslöshetsförmån och bostadsbidrag innan man tyr sig till utkomststöd. Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla de disponibla inkomster och tillgångar som kunden och kundens familj har, såsom besparingar på bankkonton, inverkar på stödets belopp.

Närmare information för kunder: