Outi Antila ny generaldirektör för FPA

Republikens president utnämnde i dag juris kandidat, vicehäradshövding Outi Antila till generaldirektör för Folkpensionsanstalten (FPA) från och med den 1 januari 2020.

Outi Antila (f. 1957) övergår till FPA från posten som chef för avdelningen för social trygghet och försäkringar vid social- och hälsovårdsministeriet. Antila är medlem i FPA:s styrelse, vice ordförande i Arbetshälsoinstitutets direktion och medlem i Finansinspektionens direktion.

– FPA:s stöd och tjänster är närvarande i alla i Finland bosatta personers vardag i livets alla skeden. Jag är glad över att få leda FPA och dess motiverade personal nu då man vill utveckla och reformera den sociala tryggheten, säger Outi Antila.


FPA:s nuvarande generaldirektör Elli Aaltonen går i pension vid årets slut.

Ytterligare information: