På de här numren betjänar FPA privatpersoner från och med 21.1.2020

FPA:s servicenummer för privatpersoner ändras i januari. En del av numren är oförändrade, men en del tas ur bruk. Därtill ändras namnet på en del av servicenumren.

FPA:s servicenummer för privatpersoner från och med 21.1.2020:

 • Arbetslöshet 020 692 230
 • Boende 020 692 230
 • Föräldraskap 020 692 226
 • Indrivning 020 634 4940
 • Internationella situationer 020 634 0300
 • Pensioner 020 692 222
 • Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225
 • Sjukdom och kort 020 692 224
 • Studier och värnplikt 020 692 229
 • Utkomststöd 020 692 227
 • Kunder med spärrmarkering 020 635 3500

Om det är kö kan man boka en telefontid. Personlig service ges också på FPA:s egna serviceställen och på FPA:s, kommunernas och andra myndigheters gemensamma servicepunkter. 

De nya servicenumren publiceras på fpa.fi 21.1.2020. Om en kund av misstag ringer ett gammalt nummer styrs samtalet till det nya numret.

Telefonservice på andra språk

FPA betjänar också i fortsättningen per telefon på svenska, finska, engelska och nordsamiska.

Betjäning per telefon på finska

Betjäning per telefon på engelska

Betjäning per telefon på nordsamiska
tisdagar och torsdagar kl. 9–11
020 634 0402

Närmare information