Påskens utbetalningsdagar och öppettider

Påsken kan inverka på handläggningstiderna och utbetalningsdagarna för FPA:s förmåner. Söckenhelgerna inverkar även på anmälnings- och utbetalningsdagarna för arbetslöshetsunderstöd. FPA:s kundservice är öppen på skärtorsdag, men under helgdagarna är kundservicen stängd.

Påskens söckenhelger kan inverka på handläggningstiden för förmånsansökningar. Handläggningen av din ansökan beror också på vilken förmån du ansökt om, om du fyllt i ansökan noggrant och om alla nödvändiga bilagor finns med i ansökan. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den.

Utbetalningsdagen för vissa förmåner infaller i år under påsken. Exempelvis garantipensionen betalas på grund av påsken ut redan 18.4 (vanligen 22. dagen varje månad).

Kontrollera handläggningstider och utbetalningsdagar på webben. Handläggningstiderna är mål som FPA har satt upp och den reella handläggningstiden kan variera.

Anmälan om arbetslöshetstid och utbetalning av arbetslöshetsförmåner under påsken

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 16–17.4, kan anmälan lämnas in 16.4. Då finns pengarna på kontot tidigast 18.4.
  • 18.4, kan anmälan lämnas in 17.4. Då finns pengarna på kontot tidigast 23.4.
  • 19.4–21.4, kan anmälan lämnas in 18.4. Då finns pengarna på kontot tidigast 24.4.

Information om avvikelserna i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och för utbetalning av förmånerna finns också i e-tjänsten och på anmälningsblanketten. Det lönar sig att lämna in anmälan till FPA redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att pengarna finns på kontot inom utsatt tid.

Öppettider för FPA:s kundservice

FPA:s serviceställen och telefontjänst är öppet som vanligt på skärtorsdagen. På långfredag och 2 påskdagen är serviceställena och telefontjänsten stängda.

Telefonservicen är öppen mån–fre kl. 9–16. Du hittar telefonnumren på webben: www.fpa.fi/servicenummer. Även serviceställenas adresser och öppettider finns på webben: www.fpa.fi/sok-servicestalle.

Närmare information för kunderna

Kontaktuppgifter