Regeringen föreslår aktiveringsmodell inom utkomstskyddet för arbetslösa


För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetssökande i fortsättningen i tillräcklig omfattning arbeta, bedriva företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service.

Om regeringens lagförslag om den så kallade aktiveringsmodellen träder i kraft ändras villkoren för arbetslöshetsförmåner 1.1.2018.

För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetssökande under en period på 65 utbetalningsdagar ha arbetat eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service i minst 18 timmar. Om villkoret inte uppfylls betalas arbetslöshetsförmånen nedsatt med 4,65 % under de följande 65 utbetalningsdagarna. I praktiken motsvarar denna nedskärning ungefär ersättningen för en arbetslöshetsdag, dvs. 32,40 euro.

Arbetslöshetsförmånens normala belopp betalas åter ut när villkoren för aktiveringsmodellen uppfyllts under 65 utbetalningsdagar.

Så kallade aktiva dagar kan utföras i form av lönearbete, företagsverksamhet eller genom att man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Sysselsättningsfrämjande service är bland annat arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning.

Aktiveringsmodellen omfattar inte arbetslösa personer som får förmånen på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller och arbetslöshetsförmånen sänks inte under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.

Närmare information:
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande