Regeringen föreslår ändringar i arbetslöshetsförmånerna – ansök tills vidare om arbetslöshetsförmåner enligt de nuvarande anvisningarna

Det kommer att göras tidsbundna ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare. Regeringen föreslår ändringar i förmånerna på grund av det exceptionella läget i ekonomin och sysselsättningen under coronapandemin. Tills vidare ska ändå ansökningarna om arbetslöshetsförmåner göras enligt de nuvarande anvisningarna.

De ändringar som föreslås förbättrar både nivån på arbetslöshetsförmånerna och villkoren för beviljande. Dessutom blir det enklare för företagare att få rätt till arbetslöshetsförmåner. Alla detaljer är ännu inte klara men information läggs ut så fort som möjligt.

Permitterade, arbetslösa och personer som har företagsverksamhet som bisyssla kan för närvarande ansöka om arbetslöshetsförmåner enligt de gällande anvisningarna. Den som hör till en arbetslöshetskassa ska ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan. Den som inte hör till en arbetslöshetskassa kan ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA. 

Personer som är företagare på heltid kan ansöka om arbetslöshetsförmåner retroaktivt när anvisningarna har preciserats.

Regeringens förslag till ändringar i arbetslöshetsförmånerna:

  • De 5 självriskdagar som normalt tillämpas på arbetslöshetsförmånerna slopas. Man kan få arbetslöshetsförmån genast från den första arbetslöshetsdagen.
  • Den maximitid som normalt tillämpas på arbetslöshetsförmåner löper inte under permitteringar.
  • Det arbetslöshetsvillkor som tillämpas på arbetslöshetsförmånerna förkortas temporärt från nuvarande 26 veckor till 13 veckor. Det förkortade arbetsvillkoret gäller anställningar som har börjat 1.1.2020 eller senare.

Företagarnas rätt till arbetslöshetsförmåner utvidgas

Det blir enklare för företagare att få rätt till arbetslöshetsförmåner – oavsett företagsform. I de rådande undantagsförhållandena kan företagsverksamheten tolkas som bisyssla med lindrigare kriterier än normalt. En företagare i bisyssla får rätt till arbetslöshetsförmåner. I det här läget behöver inte heller företagsverksamhet i huvudsyssla läggas ned för att företagaren ska få rätt till arbetslöshetsförmåner.

Man måste ansöka om arbetslöshetsförmån innan man tyr sig till utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla kundens och kundens familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Innan grundläggande utkomststöd beviljas måste man utreda rätten till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Noggrannare anvisningar gällande ändringarna är på kommande

Ändringarna bereds vid social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet. Det kan ännu göras ändringar i de nu föreslagna ändringarna. FPA utreder hur ändringarna ska omsättas i praktiken och instruerar och informerar om ändringarna så fort som möjligt.

Närmare information för kunderna