Regeringen föreslår lättare att få rörlighetsunderstöd och att inleda företagsverksamhet


Enligt regeringens förslag ska rörlighetsunderstöd kunna betalas också för den tid en arbetssökande deltar i sådan utbildning som krävs för att han eller hon ska kunna ta emot ett arbete samt till arbetssökande som utför deltidsarbete, även om det sker endast i liten skala. Man ska kunna arbeta som företagare i 4 månader utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen.

Om regeringens lagförslag träder i kraft 1.1.2018 lindras villkoren för rörlighetsunderstöd. Rörlighetsunderstöd kan betalas ut också för deltidsarbete som utförs mindre än 18 timmar i veckan. Understödet betalas ut endast för de faktiska arbetsdagarna.

Om det krävs utbildning för att en arbetssökande ska kunna ta emot ett arbete kan rörlighetsunderstöd betalas ut också för den tid utbildningen varar förutsatt att de övriga villkoren uppfylls.

Enligt lagförslaget ska rörlighetsunderstöd kunna sökas retroaktivt för 3 månader. Om stödtagaren har minderåriga barn eller om resan till arbetet eller utbildningen är särskilt lång, kan understödet betalas ut med förhöjt belopp.

Om lagförslaget godkänns kan man inleda företagsverksamhet medan man är arbetslös och arbeta som företagare i 4 månader utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen.

Inkomsten av företagsverksamheten inverkar emellertid på arbetslöshetsförmånens storlek.

Närmare information