Risk för coronavirus berättigar inte till särskild moderskapspenning eller särskild graviditetspenning från och med 1.8.2022

Coronaviruset betraktas inte längre som en sådan arbetsrelaterad riskfaktor som ger en gravid arbetstagare rätt till särskild graviditetspenning. Den nya riktlinjen träder i kraft 1.8.2022 och gäller alla yrken.

Coronavirus betraktas inte längre som en arbetsrelaterad risk för gravida i samband med vissa yrken eller arbetsuppgifter, eftersom risken för att smittas med coronavirus finns också utanför arbetsplatsen. På grund av det kommer särskild graviditetspenning inte längre att beviljas på basis av risken för coronavirus från och med början av augusti.

Den nya riktlinjen grundar sig bland annat på ett sakkunnigutlåtande från Arbetshälsoinstitutet. Ändringen påverkar inte perioder med särskild moderskapspenning som har beviljats tidigare med hänvisning till risken för coronavirussmitta.

Särskild moderskapspenning som söks retroaktivt kan beviljas fram till 31.7.2022.

Läs mer: