Rusning i telefonservicen för studerande väntas – använd e-tjänsten


Den här veckan skickar FPA ut förslag till en del studerande om återbetalning av studiestöd. De studerande kan också se beslutsförslaget i FPA:s e-tjänst och vid behov lämna in en begäran om ny behandling där utan att köa.

FPA har skickat ut beslutsförslag om återkrav av studiestöd till studerande vars årsinkomster överstiger årsinkomstgränsen för 2016. Av den anledningen räknar FPA med många telefonsamtal angående studiestöd i slutet av veckan. Antalet telefonsamtal uppskattas rentav femdubblas.

Rusningen väntas börja på torsdag eftermiddag och fortsätta följande vecka.

FPA påminner om att det handlar om ett beslutsförslag, eftersom FPA inte har information om vilka inkomster som förvärvats under studietiden. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden (t.ex. inkomster efter utexamineringen), kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas.

Den studerande kan lämna in en begäran om ny behandling. Begäran ska göras senast 22.3.2018. I begäran ska den studerande lämna en utredning över studierna och när inkomsterna förvärvats. En utredning behövs om den studerande under 2016 har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader.

En fritt formulerad skriftlig begäran om ny behandling kan göras med funktionen Meddelande i FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Som ämne för meddelandet väljs Stöd till studerande och Inkomstkontroll i samband med studiestöd.

Om den studerande inte gör en begäran om ny behandling måste det belopp som återkrävs betalas senast 16.4.2018. Den studerande kan skicka ett förslag till betalningsplan via FPA:s e-tjänst genom att välja ”Ansökningar och ändringsmeddelanden” och därefter ”Betalningsplan vid återkrav”. Den studerande kan också komma överens om betalningsarrangemang med FPA:s indrivningscenter, tfn 020 634 4940.

Närmare information för kunderna: