Så här ändras FPA:s service i östra Finland från och med 1.4.

Från och med början av april ersätts 5 serviceställen i östra Finland med annan kundservice: Kitee, Vesanto, Pielavesi, Pihtipudas och Leppävirta.  I fortsättningen kan kunderna sköta sina ärenden på FPA:s andra serviceställen, på kommunernas servicepunkter, per telefon och i e-tjänsten.

De närmaste kundserviceställena och kommunernas servicepunkter finns nedan. Serviceställenas och servicepunkternas adresser och öppettider finns även på webben www.fpa.fi/sok-servicestalle.

Personalen vid kommunens servicepunkt ger råd i FPA-ärenden på ett allmänt plan och handledning i hur man använder FPA:s e-tjänst. Där kan man också hämta FPA:s ansökningsblanketter och broschyrer samt lämna in ansökningar och bilagor. Vid en del servicepunkter finns distansservice. Där får kunden via en dator kontakt med FPA:s kundservice via en bild- och ljudförbindelse.

FPA kan också i samråd med andra aktörer ordna pop up-service i området. Idén med pop up-service är att ge kunderna möjlighet att träffa kundservicesakkunniga från FPA exempelvis på biblioteket, Navigatorn eller något verksamhetsställe inom socialvården. Närmare information om servicen ges lokalt.

FPA:s service på din ort från och med 1.4.2019

Kitee

 • Servicepunkten i Kitee (Kiteentie 25) är öppet mån–fre kl. 8–15. Kunder kan boka tid till FPA:s kundservice tis och ons kl. 9–12 och 13–15.
 • FPA:s serviceställe i Joensuu (Koulukatu 24) är öppet mån–fre kl. 9–16.

Vesanto

 • Servicepunkten i Vesanto (Keskustie 5) är öppet tors och fre kl. 9–12.
 • FPA:s serviceställe i Suonenjoki (Ainonkatu 4) är öppet mån, ons och fre kl. 9–12 och 13–15. 
 • FPA:s serviceställe i Viitasaari (Haapasaarentie 9) är öppet mån–ons kl. 9–12 och 13–15 samt torsdagar på bokad tid. På fredagar är servicestället stängt.

Pielavesi

 • Kommunens servicepunkt (Laurinpurontie 14) är öppet under bibliotekets öppettider.
 • FPA:s servicepunkte i Iisalmi (Päiviönkatu) är öppet mån–fre kl. 9–11 och 12–15.
 • FPA:s serviceställe i Kiuruvesi (Apteekintie 8) är öppet mån och ons kl. 9–12 och 13–15. 
 • FPA:s serviceställe i Siilinjärvi (Kuiluntie 3) är öppet kl. 9–12 och 13–15.

Pihtipudas

 • Kommunens servicepunkt (Keskustie 9) är öppet mån–fre kl. 9–15.
 • FPA:s serviceställe i Viitasaari (Haapasaarentie 9) är öppet mån–ons kl. 9–12 och 13–15 och på torsdagar på bokad tid. På fredagar är servicestället stängt.
 • FPA:s serviceställe i Pyhäsalmi (Asematie 4) är öppet mån och fre kl. 9–12 och 13–15.

Leppävirta

 • FPA:s serviceställe i Varkaus (Raochkatu 13) är öppet mån–fre kl. 9–11 och 12–15. 
 • FPA:s serviceställe i Kuopio (Suokatu 40) är öppet mån–fre kl. 9–16. 
 • Pop up-service planeras till kommunhuset i Leppävirta (Savonkatu 39).

Per telefon, på bokad tid och på nätet

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst har öppet alla vardagar kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/servicenummer.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig kundrådgivaren in i kundens situation på förhand och ringer upp vid en överenskommen tidpunkt. Tid kan bokas på www.fpa.fi/tidsbokning eller genom ett samtal till FPA. På en del av FPA:s servicenummer kan man också be om att bli uppringd. Då FPA:s kundrådgivare ringer upp en kund som bokat tid eller bett om att bli uppringd är samtalet gratis för kunden.

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats (www.fpa.fi), och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten (www.fpa.fi/etjanst). Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Närmare information