Samordningen av taxiresor som ersätts av FPA återupptas

Taxiresor som ersätts av FPA kommer åter att börja samordnas från 1.9.2022.

Samordningen av kundernas resor avbröts i mars 2020 på grund av coronapandemin. Nu har mer omfattande coronabegränsningar slopats. Också när det gäller taxiresor som ersätts av FPA kommer samordningen av kundernas resor att återupptas från början av september. Samordning innebär att flera personer åker med samma bil till eller från hälso- och sjukvården.

Över hälften av de resor som FPA ersätter görs med taxi. Samordningen av resor, där man kombinerar transporten av kunder som ska åt samma håll vid samma tidpunkt, stävjar effektivt en ökning av resekostnaderna.

Samordningen av resor gäller också de kunder som har rätt att anlita en bekant taxi. En kunds resor samordnas emellertid inte om man inom hälso- och sjukvården har ansett att det på grund av kundens hälsotillstånd inte är möjligt. Resor samordnas inte heller om en kund beställer en taxi och i samband med det nämner att hon eller han har covid-19 eller är på väg till ett coronatest.

Taxiresor som ersätts av FPA ska beställas på det regionala beställningsnumret i god tid, om möjligt senast dagen före resan. För varje område finns det två serviceproducenter. Kunderna kan själva välja av vilkendera de beställer sin resa.

Vem har rätt till taxiresor som ersätts av FPA?

FPA betalar ersättning för resor som gjorts till hälso- och sjukvården om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. FPA ersätter också kostnaderna för resor till coronatest och coronavaccinationer.

I regel ersätts resan enligt det förmånligaste färdsättet. Kunden kan få ersättning för taxiresan om han eller hon på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda sig av offentliga färdmedel eller om inga offentliga färdmedel finns att tillgå. Kunder som använder taxi på grund av sitt hälsotillstånd behöver ett intyg från hälso- och sjukvården över behovet att använda taxi.

I fjol ersatte FPA cirka 3,5 miljoner taxiresor för 410 000 personer. Ersättningsbeloppet uppgick till 193 miljoner euro.

Närmare information för kunder: