Servicestället i Somero flyttar

Servicestället i Somero flyttar från Joensuuntie till välfärdscentret Lamminniemi (Jänistie 1). FPA:s serviceställe finns i samma utrymmen som stadens socialbyrå.

FPA betjänar i välfärdscentret Lamminiemi varje onsdag från och med 17.10. Klockan 9–10 får kunderna betjäning på bokad tid. Klockan 10–12 och 13–15.30 får kunderna betjäning utan bokad tid.

Kunderna betjänas på Joensuuntie fram till 10.10, då servicestället stängs klockan 15.30.

Allt i skick på en gång på bokad tid

Om kunden bokar tid kan FPA:s kundrådgivare sätta sig in i situationen på förhand. Det lönar sig därför att boka tid, i synnerhet då livssituationen ändras och kunden behöver råd om att söka förmåner. Med en bokad tid kan kunden sköta sina ärenden vid den avtalade tidpunkten utan att behöva köa.

Kunden kan boka tid till ett serviceställe eller till telefonservicen. Om kunde bokar en telefontid, ringer FPA:s servicerådgivare upp kunden på den bokade tiden. Telefonservicen är öppen från måndag till fredag. På bokad telefontid kan kunden sköta förmånsärenden och få råd till exempel för att sköta sina ärenden på webben.

Tidsbokningen kan göras på www.fpa.fi/tidsbokning eller genom att ringa FPA.

Närmare information för kunder: