Ska du studera utomlands? Kolla hur det inverkar på ditt studiestöd!

Varje år avlägger cirka 6 000 studerande en del av sina studier utomlands. Det kan till exempel handla om utbytesstudier eller arbetspraktik som hör till studierna i Finland.

När en studerande har fått bekräftelse om en studieperiod utomlands, ska han eller hon meddela om förändringen via FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst). Som bilaga behövs ett intyg över studieperiodens längd och land.

Studiepenningen för en studieperiod utomlands är lika stor som för studier i Finland, men statsgarantin för studielånet är högre. Studerande som bor på hyra kan också få studiestödets bostadstillägg. Statsgarantin är 800 euro per månad och bostadstillägget totalt 210 euro per månad.

Allmänt bostadsbidrag för lägenhet i Finland

En studerande ska kunna avancera i sina studier också under ett läsår då hon eller han avlägger en studieperiod utomlands.

Om studeranden bor ensam i en lägenhet i Finland och får allmänt bostadsbidrag, kan bidraget betalas ut i tre månader då lägenheten är tom. Om studeranden hör till ett gemensamt hushåll ändras bostadsbidraget inte under tillfälliga frånvaron på högst ett år.

Tyskland, Spanien och Storbritannien de mest populära länderna

Antalet studerande som åker utomlands för att studera tillfälligt har sjunkit under de senaste åren. Under läsåret 2015–2016 betalades studiestöd för studieperioder utomlands till 5 730 studerande. Fem år tidigare var antalet studerande som fick studiestöd utomlands 8 190.

De mest populära länderna är Tyskland, Spanien och Storbritannien. Under läsåret 2015–2016 avlade studerande kortare studieperioder i sammanlagt 91 olika länder.

Närmare information för kunder: