Skatteåterbäringarna beaktas som inkomst i samband med utkomststödet


Skatteåterbäringar som överstiger 50 euro inverkar på utkomststödet. Om kundens skatteåterbäring är föremål för utsökning, beaktas av skatteåterbäringen endast den del som kvarstår efter utsökning.

I år betalas skatteåterbäringarna 5.12. Återbäringarna kan inverka på det utkomststöd som betalas i december.

Utkomststödet påverkas dock endast av den del av skatteåterbäringen som överskrider gränsen för små inkomster. Skatteåterbäringar under 50 euro per person eller 100 euro per familj anses små.

Om till exempel en kund som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring, inverkar 150 euro av skatteåterbäringen på utkomststödet för december. Stora skatteåterbäringar kan inverka på utkomststödet under flera månader.

Utkomststödet påverkas endast av den del av återbäringen som kvarstår efter utsökning


Om kundens skatteåterbäring är föremål för utsökning, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som kvarstår efter utsökning. Om hela skatteåterbäringen är föremål för utsökning, inverkar återbäringen inte alls på utkomststödet.

Kunden ska meddela i sin ansökan om utkomststöd ifall skatteåterbäringen ska utsökas och hur stor del av skatteåterbäringen som är föremål för utsökning. Om kunden inte meddelar om utsökning, kan den del av återbäringen som kvarstår efter utsökning inverka på utkomststödet i december.

Sedan september har man i de utkomststödsbeslut som postas informerat kunderna om hur en skatteåterbäring inverkar på utkomststödet.

Närmare information för kunder:

Uppdaterad 1.12.2017