Statistik över tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning: Antalet tolkbeställningar ökade nästan 7 % år 2017
 

 
Kolla videon på teckenspråk.

År 2017 var ett livligt år för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning: under året gjordes 152 000 tolkbeställningar och antalet ökade med 6,8 % från 2016. Tolktjänsten lyckades förmedla tolkar till 137 000 beställningar, alltså till 95 % av alla beställningar.

År 2017 hade 6 000 personer rätt till tolktjänst, medan 3 400 personer använde tjänsten. En kund räknas som användare om han eller hon använder tjänsten minst en timme per år. Största delen, dvs. 2 400 kunder, var personer med hörselskada, medan 780 hade en talskada och 270 en syn- och hörselskada. Antalet personer som hade rätt till tjänsten ökade 2017, men antalet användare hölls på ungefär samma nivå som 2016.

År 2017 gjorde kunderna 152 000 beställningar, vilket är 6,8 % mera än 2016. Kunder med hörselskada gjorde 83 000 beställningar, kunder med talskada 44 000 beställningar och kunder med syn- och hörselskada 25 000 beställningar. Antalet beställningar ökade i alla kundgrupper. Särskilt ökade beställningar som gjordes av personer med talskada (12,8 %) och syn- och hörselskada (13,7 %). Studietolkningsbeställningarna ingår i siffrorna.

År 2017 förmedlade Centret för tolktjänst tolk till totalt 137 000 beställningar och 5 100 beställningar avbokades. Till 8 000 beställningar lyckades man inte hitta tolk.

– Det här betyder att ungefär nio kunder av tio fick en tolk till sina beställningar i fjol. I praktiken är det nästan omöjligt att hitta en tolk till varje beställning eftersom tillgången på tolkar varierar. Vi kommer att följa upp hur tjänsten fungerar och vad som behöver korrigeras, säger Mikko Toivanen, chef för FPA:s kompetenscenter.

Till 97 % av beställningar som gjordes av kunder med hörselskada lyckades man hitta tolk. Kunder med talskada fick tolk till 88 % av sina beställningar och kunder med syn- och hörselskada till 98 % av beställningarna. Även om situationen är utmanande för svenskspråkiga kunder i alla regioner, lyckades man hitta tolk till 86 % av beställningarna. Möjligheten att få tolk påverkas till exempel av den regionala tillgången på tolkar och tidsmässig tillgänglighet.

FPA upphandlade tjänsten år 2017 och en ny period inleddes i december. I januari gjorde kunderna 13 400 tolkbeställningar. Tolkar förmedlades till cirka 12 100 beställningar medan 390 beställningar avbokades. Till 650 beställningar lyckades man inte hitta tolk.

På FPA:s webbplats finns statistik om antal användare av tolktjänsten från och med 2011. Under våren 2018 kommer man att publicera mera statistik om tolktjänsten på webbplatsen. Siffrorna i detta meddelandehar avrundats.
 

FPA beviljar och ordnar tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada, som behöver tolkning på grund av sin funktionsnedsättning till exempel för att kunna arbeta, studera, sköta ärenden och delta i fritidsverksamhet. År 2017 hade 6 000 personer rätt till tolktjänst och 3 400 personer använde tjänsten under året. År 2017 gjordes 152 000 beställningar och kostnaderna för tjänsten uppgick till 45,2 milj. euro. FPA har ordnat tjänsten sedan 2010.

Närmare information för kunderna: