Stödet för privat vård av barn ändras i augusti – familjens arbets- eller studiesituation inverkar inte längre på stödbeloppet

Barn som deltar i privat småbarnspedagogik har från och med början av augusti rätt till vårdpenningens fulla belopp inom stödet för privat vård av barn, oberoende av föräldrarnas inkomster.

Lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn kommer att ändras 1.8.2020. Till följd av lagändringen återinförs från ingången av augusti alla barns subjektiva rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård.

Ändringen inverkar på det stöd för privat vård av barn som FPA betalar ut. Från och med 1.8.2020 påverkar vårdnadshavarnas familjeledigheter, studier eller ställning på arbetsmarknaden inte längre stödet för barn som deltar i privat småbarnspedagogik, och omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik behöver inte längre utredas.

Vårdpenningen för privat vård av barn är 173,95 euro per månad för varje barn som deltar i privat småbarnspedagogik. Det inkomstrelaterade vårdtillägget uppgår till högst 146,29 euro per månad och barn. För ett barn i förskoleåldern som deltar i småbarnspedagogik på deltid är vårdpenningen för privat vård av barn 64 euro per månad och ett eventuellt vårdtillägg hälften av det vanliga beloppet, det vill säga högst 73,15 euro per månad.

Utöver vårdpenningen och vårdtillägget från FPA kan hemkommunen dessutom betala kommuntillägg till stödet för privat vård av barn. Beloppet av kommuntillägget och förutsättningarna för beviljande varierar i de olika kommunerna. Efter lagändringen behöver inte omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik utredas med tanke på kommuntillägget.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna

FPA justerar stöden för privat vård av barn från och med 1.8.2020 och skickar beslut i de fall där lagändringen inverkar på stödbeloppet.

Närmare information för kunderna