Största delen av terapierna inom krävande medicinsk rehabilitering fortsätter som förut

En del av serviceproducenterna för krävande medicinsk rehabilitering byttes ut från början av 2019. FPA skickade inför jul ett brev till alla cirka 3500 kunder som har ett giltigt rehabiliteringsbeslut och vars serviceproducent byts ut. Med brevet följde en förteckning över de serviceproducenter klienten kan välja mellan.

Sammanlagt får cirka 30 000 personer olika former av terapi som krävande medicinsk rehabilitering.

I offertrundan fick FPA in sammanlagt 4 238 anbud av vilka 3 125 godkändes. I upphandlingen tog FPA i beaktande förutom den helhetsekonomiska aspekten även att servicen ska vara geografiskt täckande, att det ska finnas service på svenska och kundernas antal per kommun.

FPA och de nya serviceproducenterna har ingått avtal som är bindande för båda avtalsparterna.

Fysio- och ergoterapi för barn och unga förlängdes till 31.5.2019

FPA förlängde avtalen med serviceproducenter som erbjuder fysioterapi och ergoterapi för barn och unga under 18 år till och med 31.5.2019. Avtalen förlängdes eftersom FPA ordnar en ny offertrunda om fysio- och ergoterapi för barn och unga. På det här sättet tryggas terapin för barn och unga tills den nya avtalsperioden börjar. 

Utifrån den pågående upphandlingen görs nya avtal som träder i kraft 1.6.2018. Efter det kan barn och unga välja en ny serviceproducent bland de producenter som erbjuder fysio- och ergoterapi i kundens område och som har avtal med FPA. Valmöjligheten gäller de serviceproducenter som har haft avtal med FPA från 1.11.2018 och de serviceproducenter som får avtal från 1.6.2019.

Övriga rehabiliteringskunder kan välja en ny serviceproducent från förteckningen som skickades med kundbrevet. I förteckningen finns alla serviceproducenter vars avtalsperiod började 1.11.2018.

Kunden ska meddela sitt val av serviceproducent till FPA av de ovannämnda serviceproducenterna. Kunden kan påbörja terapin genast efter det. FPA justerar rehabiliteringsbeslutet med namnet på den nya serviceproducenten.

Förfrågan om direktupphandling

Om kunden ber att få en serviceproducent som inte har avtal med FPA, utreder FPA oberoende av terapiform ifall det finns förutsättningar för så kallad direktupphandling. FPA tar i beaktande kundens individuella helhetssituation och de motiveringar som kunden framför. Ifall det finns ett motiverat behov för direktupphandling utreder FPA om rehabiliteringen kan ordnas via direktupphandling. Hittills har det kommit 400 förfrågningar.

Ifall kunden inte väljer en ny serviceproducent

FPA ber kunderna att meddela en ny serviceproducent inom utsatt tid. Vid behov kan kunden be om tilläggstid för att välja serviceproducent.

Om kunden inte skickar ett svar inom utsatt tid, justeras det nuvarande beslutet. Kunden får ett nytt beslut utan en namngiven serviceproducent. Beslutet justeras på nytt när FPA får uppgifter om vilken serviceproducent kunden valt.

Kunder som har ett giltigt rehabiliteringsbeslut och vars serviceproducent har avtal med FPA, kan fortsätta med sin rehabilitering som vanligt även efter 1.1.2019.

Läs mera