Studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna börjar få studiestöd och skolresestöd

Förmånerna kan beviljas om den personliga studieplanen omfattar minst 22 kurser per läsår.

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för personer som inte har fullgjort den grundläggande utbildningen (grundskolan) medan de var läropliktiga, och för dem som vill avlägga läroämnen som ingår i den grundläggande utbildningen, komplettera sin grundläggande utbildning eller höja sina betyg. Utbildningen ordnas i allmänhet av folkhögskolor och vuxengymnasier.

I förslaget till ändring av lagen om studiestöd bedöms att utvidgningen av rätten till studiestöd och stöd för skolresor särskilt främjar möjligheten till fortsatta studier eller till inträde på arbetsmarknaden för vuxna med bristfällig grundutbildning. Det finns uppskattningsvis 5 000 personer som passerat läropliktsåldern men som behöver grundläggande utbildning för vuxna.

Läs mer