Studerande, sök bostadsbidrag före utgången av september


Allmänt bostadsbidrag kan beviljas retroaktivt för 1 månad. Du kan ännu få bostadsbidrag för augusti månad.

Studerande som bor på hyra i Finland har kunnat få allmänt bostadsbidrag från 1.8.2017. Studerande som bor på hyra på Åland omfattas inte av ändringen.

För att kunna få bostadsbidrag retroaktivt från början av augusti ska följande kriterier uppfyllas:

  • din ansökan ska vara hos FPA före utgången av september
  • hyresavtalet ska ha trätt i kraft senast den 1 augusti
  • du ska ha flyttat in under augusti månad.

Bostadsbidrag beviljas alltid från månadens första dag. Exempelvis om hyresavtalet har trätt i kraft 15.8, kan bidraget beviljas från 1.9.

Skicka din ansökan på nätet


Du kan söka bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst eller med blanketten för ansökan om allmänt bostadsbidrag (blankett AT 1r).

Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En i hushållet ansöker om stöd för hela hushållet. Om någon i hushållet redan får allmänt bostadsbidrag, ska han eller hon ansöka om att det justeras.

Du kan uppskatta hur stort bostadsbidrag du kan få med vår räknare.

Handläggningen av ansökningar sköts smidigt


Studerande har kunnat söka bostadsbidrag sedan våren. FPA väntar fortfarande på ansökningar av tusentals studerande.

Under vecka 36 mottog FPA sammanlagt 13 413 ansökningar om allmänt bostadsbidrag och behandlade16 450 ansökningar. Den genomsnittliga behandlingstiden var 8,4 dagar.

I FPA:s e-tjänst kan du kolla behandlingsuppgifter för din ansökan.

Närmare information för kunderna: