Studerande, sök sommarstudiestöd nu!

Det lönar sig för dig som studerar under sommaren att söka studiestöd nu. Då hinner stödet beviljas innan sommarstudierna inleds. Ansök om sommarstudiestöd via e-tjänsten.

Studerande som studerar på sommaren kan få sommarstudiestöd. Man kan få studiestöd till exempel för föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov.

Sommarstudiestödet omfattar studiepenning och statsgaranti för studielån. För den som har allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget trots sommarstudierna. Men kom ihåg att ansöka om justering av bostadsbidraget med anledning av till exempel sommarjobb!

Nu är det lättare för högskolestuderande att ansöka om sommarstudiestöd

Högskolestuderande kan beviljas sommarstudiestöd i enlighet med ansökan, dvs. studiestöd beviljas för den tid som den studerande har angett i ansökan. Högskolestuderande ska dock beakta att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från stödmånaderna. De stödmånader som används under sommaren beaktas också då inkomster och studieframgång kontrolleras.

Studerande inom yrkesutbildning kan få sommarstudiestöd om studiernas längd räcker till.

Gymnasieelever kan inte få studiestöd för juni och juli 2019. Möjligheten att få studiestöd för de här månaderna finns först från och med 2020. Om en gymnasieelev redan får studiestöd, beviljar FPA studiestöd för augusti 2019 automatiskt och gymnasieeleven behöver inte ansöka om det.

Enkelt via e-tjänsten

Studerande kan söka sommarstudiestöd endera via e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst eller genom att fylla i blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd (OT15r).

På ingångssidan i e-tjänsten ser du med ett ögonkast om en ansökan har avgjorts och när stödet betalas ut. Där ser du också om ansökan i e-tjänsten ännu inte har skickats eller om det saknas bilagor. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med mobil-ID.

Studerande på andra stadiet behöver bifoga ett intyg från läroanstalten över sommarstudierna till sin ansökan. Man kan också skicka bilagorna via e-tjänsten.

Närmare information för kunderna