Studerande söker allmänt bostadsbidrag – beslut görs ännu i rask takt


På Folkpensionsanstalten (FPA) väntar handläggarna ännu på ansökningar om allmänt bostadsbidrag av tusentals studerande. Vecka 32 var handläggningstiden per ansökan i genomsnitt 9,7 dagar.

Studerande flyttades över till allmänt bostadsbidrag från 1.8.2017. I samband med förnyelsen får FPA över 135 000 nya ansökningar om allmänt bostadsbidrag

– Vi har förberett oss genom att anställa mera personal redan före sommaren, berättar Noora Isokangas, chef på stödenheten.

Studerande har kunnat söka allmänt bostadsbidrag sedan våren, ifall de vetat hur de bor på hösten. En del har också skickat in sin ansökan under sommaren. 

– Vi förväntar oss att största delen av ansökningarna kommer under veckorna 35–37. Då har största delen fått en studieplats och lägenhet och har också koll på sina inkomster, säger Isokangas.

FPA ska enligt lagen handlägga en ansökan om allmänt bostadsbidrag inom 30 kalenderdagar från att ansökan med bilagor har tagits emot. FPA:s eget mål för att handlägga ansökningar om allmänt bostadsbidrag är 3 veckor. Det förutsätter att FPA har fått alla nödvändiga bilagor.

Vecka 32 tog FPA emot 18 196 ansökningar om allmänt bostadsbidrag och fattade beslut om 23 389 ansökningar. Handläggningstiden var i genomsnitt 9,7 dagar. I slutet av veckan var antalet ansökningar som ännu väntade på beslut 28 744.

Smidigast skickar du din ansökan via FPA:s e-tjänst. Där kan du också kolla behandlingsuppgifter för din ansökan. Du loggar in i tjänsten med nätbankskoder eller mobil-ID.

Ansök under hösten

Allmänt bostadsbidrag kan sökas en månad retroaktivt. Det kan beviljas från början av augusti om ansökan med bilagor skickas till FPA före slutet av september. Dessutom ska hyresavtalet vara i kraft från 1. augusti och sökanden ska flytta till lägenheten inom augusti månad.

Du ansöker om allmänt bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst eller med blanketten AT1 r. Om man hör till samma hushåll ska man ansöka om gemensamt bostadsbidrag. Om någon i det gemensamma hushållet redan får allmänt bostadsbidrag, ska hon eller han be att bostadsbidraget justeras.

Närmare information för kunderna: