Studiestöd för studier utomlands

Man kan få studiestöd för att avlägga en hel examen utomlands. Studiepenningen för studier utomlands är lika stor som för studier i Finland, men studielånet är större. Studier utomlands berättigar fortsättningsvis till studiestödets bostadstillägg.

FPA kan bevilja studiestöd för en examen utomlands, om studierna till sin nivå och sitt innehåll motsvarar liknande studier i Finland som berättigar till studiestöd. För att kunna få studiestöd ska man antingen själv vara medborgare i Finland, ett EU- eller EES-land eller Schweiz eller ha en familjemedlem som är det. Dessutom förutsätts att man har haft hemkommun i Finland under minst två av de fem åren innan studierna inleds eller att man har fast anknytning till Finland. På den som inte är finsk medborgare tillämpas vissa tilläggskriterier.

Studier utomlands kan påverka studiestödet

Studiepenningen för studier utomlands är lika stor som för studier i Finland (250,28 euro per månad). Bostadstillägget är vid studier utomlands i allmänhet 210 euro per månad och statsgarantin för studielån 800 euro per månad. Bostadstillägget kan beviljas om den studerande bor utomlands på hyra och har boendeutgifter.

Du kan söka studiestöd via e-tjänsten eller med ansökningsblankett OT3 r. Till ansökan ska bifogas ett Intyg över att du antagits till läroanstalten. Av intyget ska framgå den examen som du avlägger, studiernas längd och om det är fråga om heltidsstudier. Du ska också vid behov påvisa, att läroanstalten står under offentlig tillsyn.

Skicka närvarointyg till FPA varje läsår

När du har påbörjat dina studier utomlands, ska du skicka ett närvarointyg, som du får av läroanstalten, till FPA. Även om studiestödet beviljas för hela studietiden, ska du i början av varje läsår skicka ett närvarointyg och ett intyg över studieprestationerna för det föregående läsåret till FPA.

Om du behöver ett intyg om studiestödets belopp t.ex. för uppehållstillståndet kan du be om ett sådant av FPA.

Studier utomlands allt populärare

Att avlägga en hel examen utomlands blir allt populärare. Under läsåret 2015–2016 fick 8 380 studerande studiestöd för att avlägga en hel examen utomlands. Fem år tidigare var antalet 5 457 och tio år tidigare 4 470.

Det finns mest finländska studerande i Storbritannien, Sverige och Estland. De mest populära studieinriktningarna är ekonomi, humanistiska studier och medicin.

Närmare information för kunder: